انتخاب محصول

لطفا محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید .

نصب اولیه

نصب اولیه

شامل نرم افزار کلاینت شرکت حمل و نقل بر روی کامپیوتر متصدی و تایید صحت عمکرد آن توسط نماینده محترم شرکت حمل و نقل

250000 تومان

پشتیبانی

پشتیبانی

رفع مشکلات نرم افزار کلاینت شرکت حمل و نقل و دریافت تایید عملکرد توسط نماینده محترم شرکت حمل و نقل

40000 تومان


}