ورود به پورتال خدمات بیمه
Eppad Software Engineering Corporation

پورتال جامع صنعت حمل و نقل

ترنسپورتال

ترنسپورتال ، با هدف ارائه خدمت به فعالان حوزه بیمه حمل و نقل ( بیمه ، شعبه ، نماینده و شرکت حمل ) پایه گذاری شد . برای نمایندگان امکان ثبت درخواست نصب و پیگیری آن ، برای بیمه و شعبه پیگیری ، گزارش گیری و تایید درخواست های نصب و برای شرکت های حمل محیطی جهت تسهیل و تسریع عملیات های محاسباتی ، گزارش گیری و ... ساخته شده است . گروه پشتیبان ترنسپورتال جهت رفع مشکلات احتمالی در روزها و ساعات کاری آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند . خدمات پشتیبانی ترنسپورتال شامل ارائه پشتیبانی نرم افزاری طی قرارداد به شرکت های بیمه می باشد و در ازای این خدمات هزینه مصوب طبق قرارداد دریافت می گردد
شرایط و قوانین

ترنسپورتال ، با هدف ارائه خدمت به فعالان حوزه بیمه حمل و نقل ( بیمه ، شعبه ، نماینده و شرکت حمل ) پایه گذاری شد . برای نمایندگان امکان ثبت درخواست نصب و پیگیری آن ، برای بیمه و شعبه پیگیری ، گزارش گیری و تایید درخواست های نصب و برای شرکت های حمل محیطی جهت تسهیل و تسریع عملیات های محاسباتی ، گزارش گیری و ... ساخته شده است . گروه پشتیبان ترنسپورتال جهت رفع مشکلات احتمالی در روزها و ساعات کاری آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند . خدمات پشتیبانی ترنسپورتال شامل ارائه پشتیبانی نرم افزاری طی قرارداد به شرکت های بیمه می باشد و در ازای این خدمات هزینه مصوب طبق قرارداد دریافت می گردد
مشتریان ما